Temat: Gospodarka wg PiS

🕓 20.07.2019
📂 Z kraju
👁 9
🗨
Droga ku resortowi energetyki utorowana

  • 300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania"
  • Rząd wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja
  • Cztery śmigłowce za przeszło 1, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco nasze siły zbrojne"
  • Podatki, opłaty, akcyza. Rząd ma plan na dodatkowe miliardy
  • Zmiany w PIT, ale z warunkami

Zmiany, które umożliwią metrów. in. stworzenie resortu energii wprowadza nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej, która weszła w życie po piątek. Wprowadza ona 4 nowe działy: energia, system gospodarczy złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Służy to dostosowaniu ustawy do budowle nowego rządu, w którym ma m. in. wykształcić się zupełnie nowe Ministerstwo Ciepła.

Kompetencje ministra energii

Banki topią się w czerwieni. "Jeżeli zamordujemy giełdę, to wyschnie zalążek pieniędzy"

Działają też m. in.: osobne Ministerstwo Ekonomii Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w poprzednim rządzie rejon ten znajdował się przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), resort infrastruktury i budownictwa (poprzednio obszary te funkcjonowały w ramach MiR), Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Progresu. Ponownie funkcjonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio administracja połączona była z cyfryzacją). Według zapowiedzi polityków PiS w przyszłości dzierży zostać zlikwidowany resort skarbu.

Do ministra energii będą należały nie tylko sprawy polityki energetycznej ciebie, ale także sprawy udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Ponadto po katalogu tym są kwestie: efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła, funkcjonowania systemów energetycznych wraz z uwzględnieniem zasad racjonalnej ekonomii i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także, obok już zapisanego inicjowania i koordynowania współpracy międzynarodowej przy dziedzinie energii, udział przy pracach organów Ue.

Do ministra energii należeć stanie się nadzór nad Towarzystwem Finansowym Silesia. 30 września przeszły rząd przyjął plan na rzecz górnictwa, który przewiduje, że to spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej. Zdaniem autorów pomysłu miałoby to dać podstawę do budowy silnego firmy paliwowo-energetycznego oraz być głównym krokiem do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu udziałowców zewnętrznych i utworzenia tak zwanym. Nowej Kompanii Węglowej.

Nowelizacja stanowi też, że minister energii będzie też nadzorował przedsiębiorstwa górnicze (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S. A. ), oraz "Węglokoks" S. A. przy Katowicach, CZW "Węglozbyt" S. A.

Nowy pełnomocnik

Kowalczyk: rodziny korzystające z programu 500+ mogą "wypaść" z pomocy społecznej

Na mocy znowelizowanej ustawy powstanie urząd pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który przejmie uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (dotychczas było to zadaniem ministra gospodarki). Pełnomocnik powoływany będzie przez przedstawienie premierowe.

Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy: nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym do odwiedzenia spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych; nadzoru morzem wydobywaniem kopalin ze złóż; dysponowania i zarządzania jakością górniczą Skarbu Państwa; kompetencji w zakresie górnictwa; udziału w kształtowaniu polityki UE w ramach gospodarki złożami kopalin.

Dział gospodarka morska

Z kolei dział gospodarka morska obejmuje sprawy: transportu morskiego i żeglugi morskiej; obszarów morskich; portów i przystani morskich; przemysłu stoczniowego; gwarancji środowiska morskiego; dotyczące zarządzania mieniem Skarbu Państw, zaś w odniesieniu do przedsięwzięć państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa działających na terenie gospodarki morskiej, przy tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa.

Dział żegluga śródlądowa obejmuje kwestii: funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej; ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej; przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej; budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg hydrologicznych; współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych przy systemie międzynarodowych dróg hydrologicznych.

Ministrowi gospodarki morskiej podlegają urzędy morskie, oraz urzędy żeglugi śródlądowej, sprawuje on nadzór nad Akademią Morską w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie i izbami morskimi i Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa

Rafalska: pomoc w ramach 500+ dla wszystkich, niezależnie od dochodów

Zgodnie z nowelizacją do ministra infrastruktury i budownictwa należeć będą sprawy geodezji i kartografii, w kategorii budownictwo znalazły się sprawy rewitalizacji budownictwa.

Nowela wprowadza także krytykowaną metrów. in. przez PO zmianę w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej przy województwie. Zgodnie z tą kobietą na stanowisko wojewody być może zostać powołana osoba, która to m. in. "daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków wojewody". Taki zapis znalazł się w nowelizacji w miejsce dotychczasowego wymogu posiadania "3-letniego stażu pracy w obszarze kierowania zespołami ludzkimi".

Ponadto w nowelizacji jest też zmiana w ustawie o wynagrodzeniu osób absorbujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustanawia ona, że nie zostanie trzeba mieć tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, aby zajmując kierownicze wyobrażenie państwowe jednocześnie dodatkowo pracować jako nauczyciel akademicki po szkole wyższej lub w charakterze pracownik naukowy w instytucie naukowym lub naukowo-badawczym i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie.

Postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w żywot tej nowelizacji toczą się nadal przed organami, które na mocy noweli przejęły odpowiednie kompetencje.

Autor: crystalshandelles
Kategoria
Top Aktualności Komentarze
Dostęp do Euro 2016 po kanałach Polsatu z stu zł
Ponad połowę meczów Euro 2016 Telewizja Polsat wskaże tylko w płatnych kanałach, dostępnych w kablówkach jak i również na platformach cyfrowych. 1 z sieci ujawniła, że dostęp do nich zaoferuje klientom…...
Dopłaty do najmu - zmiany w ustawie
Nie 9, lecz 15 lat będzie można pobierać dopłaty do najmu po rządowym programie "Mieszkanie w start". Co więcej, dzięki pieniądze liczyć mogą nie tylko pierwsi najemcy baru. Zmiany w ustawie zostały…...
Donald Trump: «Myślałem, że prezydentura będzie łatwiejsza»
Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie gwoli Reutersa z okazji stu dni swej prezydentury przyznał, że myślał, iż stanie się ona łatwiejsza. Mówił również, czego najbardziej mu brak po diametralnej zmianie…...
Dobry rok TVN. Jest postęp przychodów  Giełda
Projekt budżetu na 2019 rok do komisji sejmowych Koniec ze zmianą czasu? Komitet Europejska przedstawi propozycję W tę niedzielę zrobisz promocje. Potem długa przerwa Gospodarka rośnie, ale inwestycje rozczarowały Coca-Cola…...
Do kiedy trzeba złożyć deklarację podatkową PIT w 2019 roku?
30 kwietnia wówczas ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie podatku za 2018 rok kalendarzowy. Podatnicy, którzy tego odrzucić zrobią w terminie, potrafią spać spokojnie - dzięki usłudze Twój e-PIT skarb…...
Dla co piątego Polaka Gwiazdka to kłopoty finansowe - BIG  Pieniądze
Dla jakie możliwości piątego Polaka święta Bożego Narodzenia to kłopoty finansowe - wynika z testowania przeprowadzonego przez ARC Sektor i Opinia dla BIG InfoMonitor i BIK. Motywem jest koszt prezentów. Jak…...
Deutsche Bank ma zapłacić po USA 14 mld dol.
Amerykański Departament Sprawiedliwości wzywa Deutsche Bank do należności 14 mld dol. w ramach ugody dotyczącej handlowania za pośrednictwem niemiecką instytucję przed kryzysem w 2008 r. "toksycznymi" obligacjami zabezpieczonymi hipoteką.…...
Deficyt strukturalny Polski. Obniżka stuleciu emerytalnego zła - Moody’s
W czwartek nastąpiła ofensywa informacyjna dot. polskiej gospodarki od czasu agencji ratingowej Moody's. Przy większości były to pozytywne oceny, potwierdzające, że Nasze państwo ma solidne podstawy jak i również nie muszą nam…...
Nie znaleziono