"Przestępstwa powiązane z VAT-em nie pojawiły się w 2008 roku"

🕓 15.06.2019
📂 Z kraju
👁 72
🗨
Adam Rapacki przed komisją do odwiedzenia spraw VAT

Aktywność policji w zwalczaniu przestępstw dotyczących między innymi VAT nie była przy latach 2008-2009 mniejsza aniżeli dziś - ocenił we wtorek przed sejmową komisją śledczą do spraw VAT Adam Rapacki, były wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Donalda Tuska. Jak dodał, kwestie wyłudzeń VAT były jemu znane w 2008 roku. - Ten mechanizm był znany w przeszłości. Pamiętam ogromne sprawy z wyłudzeniami VAT-u w obrocie telefonami komórkowymi w okresie 2006-2007 a mianowicie stwierdził.

Rapacki, korzystając z prawa do swobodnej wypowiedzi, opowiadał m. in. czym się zajmował po swojej karierze. Poinformował, iż bezpieczeństwem zajmuje się przeszło 38 lat, pracę rozpoczął jeszcze w czasach Milicji Obywatelskiej, długo pracował w pionie przestępczości gospodarczej.

- Problematyka walki wraz z przestępczością zorganizowaną w rozmaitych obszarach jest mi w szczególności bliska - podkreślił.

Świadek przed komisją VAT: nie przypominam sobie, żeby miały miejsce sytuacje lobbingu

Rapacki: problematyka wydaje się mi znana

Wyjaśnił, hdy w 2006 r., podczas gdy "po raz kolejny" nie zaakceptować pasował do koncepcji politycznych niektórych, bo "nie był dyspozycyjnym policjantem", odszedł spośród policji. W 2007 r. otrzymał propozycję objęcia teki wiceministra w MSWiA od Grzegorza Schetyny.

- Pragnę podkreślić, że wcześniej pana ministra i wicepremiera Grzegorza Schetyny nie znałem osobiście. Więc jeśli ktoś będzie próbował szukać spiskowych teorii, to nie znaliśmy się - zapewnił świadek.

Wyjaśnił, że przyjął propozycję m. in. toteż, że dostał zapewnienie, że nie będzie wpływów politycznych na to, co się dzieje w policji jak i również podległych mu służbach. Po odwołaniu z początkiem 2012 r., w czerwcu owego roku rozpoczął działalność przy spółce komandytowej "Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy".

- Jako kancelaria zajmowaliśmy się również problematyką wraz z VAT-em, pomagaliśmy producentom stali (... ) w walce z szarą strefą, w obrocie prętami zbrojeniowymi, stalą zbrojeniową. Robiliśmy również w zakresie kancelarii raport dla Naszej Organizacji Przemysłu i Gospodarki Naftowego na temat kredowej strefy w obrocie paliwami - mówił Rapacki.

- Również dla "dobrej, nowej zmiany" podrzuciliśmy wiceministrowi finansów raport w obszarze pewnej patologii w obszarze produkcji materiałów budowlanych. Zaś więc problematyka związana spośród przestępczością gospodarczą, VAT-owską jak i również akcyzową szeroko rozumianą wydaje się mi znana - powiedział.

Raport

Dodał, hdy był jednym z niewielu ministrów, który przyjmował skarżących, spotykał się także z osobami z zewnątrz, odrzucić bał się kontaktów wraz ze środowiskiem biznesowym. - W pewno pamiętam spotkanie z przedstawicielami Polskiej Izby Fabrykantów Napojów Spirytusowych (... ). Byłem zawsze otwarty w spotkania, podpowiedzi i gadki - tłumaczył.

Omawiając działania strategiczne, wskazał, iż co roku sporządzano raport o stanie bezpieczeństwa w naszym kraju. Pierwszy, jeszcze skromny, powstał w 2008 r. Kolejne były oparte na mądrości wszystkich służb i przedsiębiorstw, które zajmowały się przestrzeganiem procedur państwa. Książka miała kilkanascie stron i była rozsyłana do wszystkich decydentów przy państwie.

- Jeśli ktoś mówi gdzieś, iż czegoś nie wiedział, nie zaakceptować słyszał, to nie do samego końca, bo te raporty zostały dostępne (... ). Żałuję, że dziś ostatni referat o stanie bezpieczeństwa a mianowicie rzetelny - jest spośród 2016 r. - powiedział.

"Sporo środków, które można odzyskać"

Jak mówił Rapacki, zawsze "marzyło mu się", aby policjant miał możliwość sprawdzić np. PIT czy dochody obywatela. Jednak próby poszerzenia uprawnień policji przez MSWiA, np. w 2011 r. nie znajdywały poparcia. - Rozpętano wtedy larum w mediach i przy Sejmie, po stronie ówczesnej opozycji też nie stało się żadnego wsparcia i musieliśmy się z tego wycofać - stwierdził.

Rapacki mówił też, że w priorytetach policji w epokach jego pracy był akcent na odzysk i ochrona mienia. Jak mówił, wymyślił nawet termin "śledztwo finansowe", czyli równoległe do wyszukiwania sprawców dochodzenie do odzysku mienia z przestępstwa. a mianowicie Nie warto się chwalić rzeczą, w jakiej nie ma odzysku mienia - dodał.

B. wiceminister zaznaczył, iż od 2008 r. organizował policjantom specjalistyczne szkolenia, wdrożono też narzędzie informatyczne, ułatwiające identyfikację mienia z przewinienia.

Rapacki przytoczył przygotowania nt. szarej strefy przy Polsce, według których pas ta nieustannie rośnie. Według IPAG (Instytut Prognoz jak i również Analiz Gospodarczych) między 2017 a 2018 r. wzrosła o 6 mld zł, a według GUS a mianowicie o 9 mld a mianowicie wskazywał. - W kredowej strefie ciągle jest dużo środków, które można zdobyć - ocenił.

"Od gangsterów do prezydentów"

Rapacki był pytany, kto zwrócił się do niego z propozycją, aby został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rzeczy Wewnętrznych i Administracji. Przyznał, że mógł to być gen. Krzysztof Bondaryk, b. szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zapytany, czy znał się wcześniej z Bondarykiem, odpowiedział: "Znamy się ze każdymi, którzy w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa działają, natomiast już ja to rozumiem się od gangsterów służące do prezydentów. Taki zawód".

Świadek był pytany o krajowy program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, który był planowany na czasy 2012-2016. W 2008 r. Rapacki, zgodnie z dokumentami, które przytaczał przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS), powołał zespół, który miał się zajmować stroną analityczną zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tymże przygotowaniem raportu.

B. wiceszef MSWiA mówił, iż idea programu "była w miarę wcześnie".

- Najpierw zaczęliśmy od tworzenia diagnozy, czyli takiego rzetelnego dokumentu pokazującego, co naszej firmie gdzieś przeszkadza w tejże batalii ze zorganizowaną przestępczością - mówił. Przyznał, iż diagnoza powstała w 2009 r. W tworzeniu tego programu, jak mówił Rapacki, brali udział przedstawiciele wszystkich służb i instytucji, które zajmują się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Rapacki był również pytany, jaki był jego stan wiedzy po tym czasie na temat wyłudzeń podatku VAT i lub znał takie określenia jak "karuzela podatkowa". - Bez wątpienia, że temat był znakomity, bo przestępstwa związane z VAT-em nie pojawiły się przy 2008 roku - mówił. - Ten mechanizm był znany w przeszłości, pan się pojawiał, ja pamiętam duże sprawy z wyłudzeniami VAT-u w obrocie telefonami komórkowymi komórkowymi w okresie 2006-2007 - dodał.

"Byliśmy wściekli"

- Nie pamiętam, żebym widział jakieś przygotowania dla przykładu, że przestępczość VAT-owsko-akcyzowa w określonym segmencie generuje takie i takie straty - mówił. - Te przestępstwa się pojawiały przy obrocie to olejem opałowym, to olejem rzepakowym, wówczas gdzieś produktami spożywczymi, paliwami. Sprawy paliwowe prowadziliśmy w tej chwili na początku lat 90., jedynie zmieniały się czasami rozmaite mechanizmy, różne nastawienia, przeróżne trendy i różna aktywność tych przestępstw, ale walczyliśmy z tymi grupami przestępczymi czy z tymi kłopotami już w latach 90. - mówił.

Mówił też, że "byliśmy wściekli, bo napracowaliśmy się tuż przy dużych sprawach paliwowych spośród lat 90. na Wybrzeżu - przez kilka czasów armia policjantów, prokuratorów była zaangażowana - na końcu się gdzieś tam to rozłaziło i zostali uniewinnieni, bądź w jakiś inny, dziwaczny sposób uniknęli odpowiedzialności".

Horała pytał świadka, które branże były identyfikowane jak szczególnie narażone na wyłudzenia VAT. Rapacki przyznał, że jedną z najbardziej skaleczonych branż była grupa paliwowa. Zaznaczył przy tym, iż branża paliwowa "od zaczątku była dotknięta sporą patologią i sporą przestępczością".

- W przypadku przestępstw paliwowych w okresie w jakimś miejscu do 2008-2009 częściej dominowały problemy związane z unikaniem płacenia akcyzy - powiedział. Wyjaśnił, że zjawisko wyłudzeń VAT pojawiło się później.

Przyznał również, iż dotknięta ryzykiem była także branża elektroniczna, złomowa jak i również zagospodarowanie surowców wtórnych, natomiast dopiero w okolicach latek 2011-2012 nasiliły się przekręty dotyczące VAT w obrocie stalą. Później - jak na przykład wymieniał - były wówczas patologie na rynku budowlanej jak i również spożywczej.

- Jest przestępczość gospodarcza taką dziedziną, gdzie jak się uszczelni w jednym obszarze, wówczas próbują przestępcy przeskakiwać służące do innego, dlatego też ściganie wydaje się końcowym efektem. Ważniejsze wydaje się tworzenie dobrego prawa, które ograniczy możliwości dokonywania kłamstw, korzystania z różnych stawek akcyzy, cudownego przemienienia oleju opałowego w napędowy - mówił.

Spotkanie u ministra

Podczas zeznań Rapacki mówił o spotkaniu po 2008 r. u ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. - Spotkanie, które stało poświęcone m. in. przestępczości w branży paliwowej. Wówczas było 10 kwietnia według mojego kalendarza. Na naszym spotkaniu, o ile dobrze pamiętam, byłem z zastępcą Komendanta Głównego Policji gen. Kazimierzem Szwajcowskim, pewnie spośród ówczesnym dyrektorem Centralnego Biura podróży Śledczego (Pawłem Wojtunikiem - PAP) i tam wymieniliśmy poglądy i zdaje się, że na moje polecenie policja przygotowała raport wraz z propozycjami usprawnienia w indywidualnych segmentach działalności, co zakłóca zwalczanie tej przestępczości po obszarze związanym z paliwami - mówił.

Przyznał, że w raporcie znalazły się propozycje związane z przepisami podatkowymi, dotyczące usprawnienia ścigania i dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. - O jak dużo dobrze kojarzę, ten meldunek albo z moim podpisem, albo z podpisem ministra (SWiA Grzegorza) Schetyny jest przekazany do ministra sprawiedliwości i do Ministerstwa Finansów, nie pamiętam, czy w celu ministra (podsekretarza stanu w MF, Andrzeja) Parafianowicza, czy do ministra (finansów, Jacka) Rostowskiego, ale do Ministerstwa Finansów, jako odpowiedzialnego za segmenty, i z oczekiwaniami, że każdy w własnym obszarze zainteresowania spróbuje zastanowić się nad propozycjami i zobaczyć, co jest możliwe do skorygowania, do zrobienia - mówił.

- Też trzeba mieć intencjonalność, że to, co fast - jako policjanci a mianowicie chcemy, jest mało rzeczywiste z punktu widzenia ekonomicznego np. postulowaliśmy, żeby zniwelować stawki akcyzy na oliwa opałowy z olejem napędowym, ale to łączyłoby się z wysoką podwyżką paliwa opałowego i teraz, jakim sposobem to zrefundować użytkownikom wyłącznym, którzy opalają olejem opałowym - mówił. Dodał, iż od resortów gospodarczych były odpowiedzi, żeby ścigać efektywniej.

Zapytany przez przewodniczącego komisji Marcina Horałę, lub przekazane wnioski z referatu dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości i zmian podatkowych - według jego zdolności - były wdrażane, Rapacki odpowiedział, że część wraz z rekomendacji była wdrażana na różnych poziomach, część z opóźnieniem. - Pewnie, o ile wiele rzeczy zależało ode mnie, tobyśmy szybciej dużo rzeczy zrobili - mówił.

"Zdecydowanie za niskie"

Jak oceniał Rapacki, sankcje z Kodeksu karnego zostały "zdecydowanie za niskie", szczególnie w kontekście dużych przestępstw gospodarczych, także VAT-owskich, których rozwiązywanie trwa nieraz kilkanaście lat i wymaga poświęcenia dużych sił. Podkreślał, hdy organizowano szkolenia i zakłady różnych służb, aby wyszukiwać odpowiedniej taktyki, prowadzącej w celu stawiania cięższych zarzutów oraz pomysłów na skuteczne odebranie mienia z przestępstwa. - Nie jestem zwolennikiem 25 lat więzienia za przestępstwa gospodarcze, uważam, że zwłaszcza powinno się skutecznie odbierać korzyści - stwierdził.

Jak dodał, orzeczenie Sądu Najwyższego, który wskazał w pierwszeństwo Kodeksu karnoskarbowego morzem karnym przy sprawach na temat przestępstwa gospodarcze "trochę skomplikowało" działania, ale - jakim sposobem dodał - po wówczas były wspólne warsztaty, żeby szukać pomysłów na "wykrycie, skazane i skuteczne odebranie mienia".

Rapacki był także pytany o papiery jego kancelarii, powstałe już po jego odejściu wraz z MSW z początkiem 2012 r., m. in. na temat raport dla POPiHN (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego) nt. przestępczości paliwowej. - Pokazaliśmy w nim, że ściganie i zwalczanie szarej strefy - także związanej z VAT - w obszarze paliw nie wydaje się być na tyle skuteczne, by w znaczący sposób ograniczyć liczbę tych przestępstw. I tylko tyle - oświadczył.

Adam Rapacki

Adam Rapacki w latach 2000-2003 był zastępcą komendanta kluczowego policji, nadzorującym Centralne Gabinet Śledcze. W pierwszym rządzie Donalda Tuska, w czasach 2007-11, był podsekretarzem postaci w Ministerstwie Spraw Weneckich i Administracji. Odpowiadał zbytnio nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i BOR.

W drugim rządzie Tuska, w 2011 roku, jest powołany na to samo stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, kierowanym przez Jacka Cichockiego. Odwołany został na wstępie roku 2012.

Komisja ds. VAT została powołana na zaczątku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów jak i również instytucji publicznych w obrębie zapewnienia dochodów Skarbu Ciebie z tytułu podatku od czasu towarów i usług jak i również podatku akcyzowego w czasie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Autor: Мелетий
Kategoria
Top Aktualności Komentarze
Ceny paliw bez zmian  Surowce
W tym tygodniu ceny paliw na części stacji po raz kolejny wzrosły o kilka groszy na litrze, co przełożyło się na podwyżkę przeciętnych poziomów cen w kraju, ale najbliższe dni nie zaakceptować powinny…...
Blokowanie Facebooka w pracy odrzucić ma sensu
W wybranych firmach i korporacjach blokuje się pracownikom dostęp do odwiedzenia Facebooka, by nie rozpraszali się w trakcie roboty i nie tracili w taki sposób czasu. Jak jednak mówi nam…...
Bezrobocie w UE najniższe od 2008 roku, ale młodzi zagrożeni - KE  Ze świata
Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję" Koniec gorszych produktów gwoli Polaków? "Podejrzewam, że mało się zmieni" Tani jak Polak. Eurostat porównał koszty pracy w Unii Unia szykuje rewolucję w normach.…...
Belgowie wycofują jedno i dwucentówki  Informacje
Sklep odrzucił jego zgłoszenie w kwestii pracy, a teraz słono za to zapłaci Uziemiono każde samoloty w Belgii. Potężna awaria systemów informatycznych Zakaz sprzedaży alkoholu przy autostradzie. Władze testują nowe rozwiązanie…...
Apartament Tommy’ego Hilfigera w Świeżym Jorku - zdjęcia
Projektant i biznesmen Tommy Hilfiger od 2013 r. próbuje sprzedać swój mieszkanie w Nowym Jorku, znajdujący się w legendarnym, luksusowym hotelu Plaza. Najpierw wystawiono "mieszkanie" za 80 mln dolarów…...
Agencja TVN rozpoczyna współpracę spośród ENEX-em  Informacje
Agencja TVN startuje współpracę z ENEX-em (European News Exchange). Dzięki temu będzie ona w Naszym narodzie wyłącznym dystrybutorem materiałów wideo produkowanych przez największe stacje telewizyjne. To pierwsza tegoż typu umowa w…...
9 finalistów konkursu na lokalny samochód elektryczny  Moto
Spółka ElectroMobility Poland ogłosiła dziewięciu finalistów konkursu na karoserię polskiego auta elektrycznego. Rozstrzygnięcie konkursu jak i również wybór laureatów planowane wydaje się na połowę września, Przez dwa ostatnie dni każdy uczestnik…...
500 plus. Prawie 887 tys. wniosków do 16 sierpnia
Do 16 sierpnia bieżącego roku złożonych zostało 886 tysięcy 639 wniosków dzięki nowy okres zasiłkowy w programie 500 plus a mianowicie poinformowała w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.…...
Nie znaleziono